Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Тополинка», розташований у місті Біла Церква за адресою: вул. Дачна, 43, телефон 6-42-57
Засновник: виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.
Установчі документи дошкільного навчального закладу:
- Статут дошкільного навчального закладу, затверджений Білоцерківською міською радою 01.12.2016 року №356-20-VІІ.
- Свідоцтво про державну атестацію № 002046; серія: ДНЗ. Дата видачі свідоцтва про державну атестацію 05.03.2014 року, протокол Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів № 149.
- Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 472341. Видано 18.07.2012 р.
Дошкільний навчальний заклад має типове приміщення, розраховане на 100 місць, налічує 4 групові кімнати, музично-спортивний зал. На даний час функціонує 4 групи:
- група раннього дошкільного віку«Сонечко» – вихователі: Н.В. Ткалич, О.С.Трещило,
помічники вихователя: Л.В. Вільчук.
- група старшого дошкільного віку «Калинка» – вихователі: С.І. Жогова, Т.М. Коменотрус,
помічник вихователя:С.І.Криворучко
- група молодшого дошкільного віку «Колосок» – вихователі: О.І. Войвуцька, Л.А. Семченко,
помічники вихователя: Т.М.Фісун
- група середнього дошкільного віку«Горобинка»– вихователі: А.В. Губатенко, К.В. Пунейко.
помічник вихователя: О.А. Писарук.
Вікові групи укомплектовані згідно з віком дітей. Загальна чисельність дітей становить 87 осіб.
Режим роботи ДНЗ: 7.00 – 19.00.
Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України (ст. 53); Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; «Національною доктриною розвитку освіти»; Законом України «Про мови в Україні» (ст. 6, 25, 26); «Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності»;«Базового компоненту дошкільної освіти»; Коментарем до «Базового компонента дошкільної освіти»; «Програмою розвитку системи освіти м. Білої Церкви на період 2012–2017 роки».
Заклад працює за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
Прийом дітей до ДНЗ здійснюється завідувачем закладом протягом календарного року. Для зарахування у дошкільний заклад необхідно пред'явити: медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що вона може відвідувати дитячу установу; довідку від дільничого лікаря про епідоточення; свідоцтво про народження дитини; направлення територіального лікувально-профілактичного закладу; направлення управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік та оздоровчий період

1. Забезпечити згідно з вимогами Базового ком­поненту до­шкільної ос­віти компетентністного підходу до розвитку особистості дитини дошкільного віку, збалансованості набутих знань, умінь та навичок шляхом впровадження новітніх технологій в освітній процес та забезпечення наступності між початковою школою та дошкільним закладом.

2. Продовжувати створювати умови для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

3. Формувати компетентність дитини дошкільного віку засобами національно-патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості.

4. Продовжити формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми в різних видах діяльності, як фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи .

/Files/images/admnstratsya/свидетельство.png

Кiлькiсть переглядiв: 149

Коментарi