Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Тополинка», розташований у місті Біла Церква за адресою: вул. Дачна, 43, телефон 6-42-57
Засновник: виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.
Установчі документи дошкільного навчального закладу:
- Статут дошкільного навчального закладу, затверджений Білоцерківською міською радою 01.12.2016 року №356-20-VІІ.
- Свідоцтво про державну атестацію № 002046; серія: ДНЗ. Дата видачі свідоцтва про державну атестацію 05.03.2014 року, протокол Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів № 149.
- Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 472341. Видано 18.07.2012 р.
Дошкільний навчальний заклад має типове приміщення, розраховане на 100 місць, налічує 4 групові кімнати, музично-спортивний зал. На даний час функціонує 4 групи:
- група раннього дошкільного віку«Сонечко» – вихователі: Н.В. Ткалич, О.С.Трещило,
помічники вихователя:
- група молодшого дошкільного віку «Калинка» – вихователі: С.І. Жогова, Т.М. Коменотрус,
помічник вихователя: Л.В. Вільчук.
- група середнього дошкільного віку «Колосок» – вихователі: О.І. Войвуцька, Л.А. Семченко,
помічники вихователя: Т.М.Фісун
- група старшого дошкільного віку«Горобинка»– вихователі: А.В. Губатенко, К.В. Пунейко.
помічник вихователя: О.А. Писарук.
Вікові групи укомплектовані згідно з віком дітей. Загальна чисельність дітей становить 83 особи.
Режим роботи ДНЗ: 7.00 – 19.00.
Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України (ст. 53); Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; «Національною доктриною розвитку освіти»; Законом України «Про мови в Україні» (ст. 6, 25, 26); «Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності»;«Базового компоненту дошкільної освіти»; Коментарем до «Базового компонента дошкільної освіти»; «Програма розвитку системи міста Білої Церкви 2016-2020 роки ».
Заклад працює за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Завдання педагогічного колективу на 2018/2019 навчальний рік та оздоровчий період

1. Спрямувати освітній процес на: максимальне охоплення дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг; реалізацію Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», спеціальних та парціальних програм рекомендованих Міністерством освіти і науки; формування україноцентричного контенту в дошкільній освіті; продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини; забезпечити наступність дошкільної та початкової освіти шляхом реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу.

2. Формувати лідерський потенціал дошкільників на основі цілеспрямованого вироблення у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з дорослими і дітьми.

3. Продовжувати створювати умови для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

4. Використання розвивального потенціалу гри у подоланні негативних емоцій та у вихованні інтересу до навчання дітей дошкільного віку.

/Files/images/admnstratsya/свидетельство.png

Кiлькiсть переглядiв: 219

Коментарi