Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Тополинка», розташований у місті Біла Церква за адресою: вул. Дачна, 43, телефон 6-42-57
Засновник: виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.
Установчі документи дошкільного навчального закладу:
- Статут дошкільного навчального закладу, затверджений Білоцерківською міською радою 01.12.2016 року №356-20-VІІ.
- Свідоцтво про державну атестацію № 002046; серія: ДНЗ. Дата видачі свідоцтва про державну атестацію 05.03.2014 року, протокол Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів № 149.
- Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 472341. Видано 18.07.2012 р.
Дошкільний навчальний заклад має типове приміщення, розраховане на 100 місць, налічує 4 групові кімнати, музично-спортивний зал. На даний час функціонує 4 групи:
- група раннього дошкільного віку«Сонечко» – вихователі: Н.В. Ткалич, Н.В. Пірховська,
помічники вихователя: Л.В. Вільчук.
- група середнього дошкільного віку «Калинка» – вихователі: С.І. Жогова, Т.М. Коменотрус,
помічник вихователя: І.А.Ганзевич
- група старшого дошкільного віку «Колосок» – вихователі: О.І. Войвуцька, Л.А. Семченко,
помічники вихователя: В.В. Левадна.
- група молодшого дошкільного віку«Горобинка»– вихователі: А.В. Губатенко, К.В. Пунейко.
помічник вихователя: О.А. Писарук.
Вікові групи укомплектовані згідно з віком дітей. Загальна чисельність дітей становить 83 особи.
Режим роботи ДНЗ: 7.00 – 19.00.
Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України (ст. 53); Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; «Національною доктриною розвитку освіти»; Законом України «Про мови в Україні» (ст. 6, 25, 26); «Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності»;«Базового компоненту дошкільної освіти»; Коментарем до «Базового компонента дошкільної освіти»; «Програмою розвитку системи освіти м. Білої Церкви на період 2012–2017 роки».
Заклад працює за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Також в своїй роботі ми використовуємо Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
Прийом дітей до ДНЗ здійснюється завідувачем закладом протягом календарного року. Для зарахування у дошкільний заклад необхідно пред"явити: медичну довідку про стан здоров"я дитини з висновком лікаря, що вона може відвідувати дитячу установу; довідку від дільничого лікаря про епідоточення; свідоцтво про народження дитини; направлення територіального лікувально-профілактичного закладу; направлення управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Завдання педагогічного колективу на 2016/2017 навчальний рік та оздоровчий період

1. Забезпечити систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та ро­з­в­итку ді­тей дошкільного віку відповідно до вимог Базового ком­поненту до­шкільної ос­віти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» , створити оптимальні ор­га­нізаційно-педа­гогічні, санітарно-гі­гієнічні, навчально-методичні і ма­те­­­ріально-технічні умо­ви для стовід­со­т­кового охоплення обов'язковою якіс­ною дошкільною ос­ві­тою дітей старшого до­шк­і­ль­ного ві­ку через урі­з­номанітнення форм її здобуття.
2. Продовжувати створювати в ДНЗ здоров’язбережувальне середовище, цілісної системи формування культури здоров’я в єдності з батьками.
3. Розпочати економічне виховання дошкільників направлене на формування у них мотивацій до дій і моделей поведінки орієнтованих на сталий стиль життя.
4. Продовжити формувати патріотичні почуття та національну свідомість засобами художньої літератури, народознавства та музики.
5. Продовжити формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми засобами творчої гри.

/Files/images/admnstratsya/свидетельство.png

Кiлькiсть переглядiв: 647

Коментарi